கார்த்திக் நீலகிரி

உண்மை மட்டுமே பேசுவேன்... அதையும் உண்மை போலவே பேசுவேன்...

Book

War of the Ring – LOTR

War of the Ring – LOTR

“War of the Ring” படைத்தவர்களுக்கு இருந்த அதே குழப்பம் தான் எனக்கும். இதை எனக்கும் எங்கிருந்து தொடங்குவதென்று தெரியவில்லை. ஆனால் இந்த படைப்பை பற்றி எழுதாவிட்டால் எனக்கு ஆறாது. Blogக்கே Blogஆ என்று எண்ண வேண்டாம். நான் இதை புத்தகமாகவே பார்க்கிறேன். Ebooks பல என்னிடம் கொட்டிக்கிடந்தாலும் நான் முழுதாக படித்த முதல் மின்புத்தகம் இது தான். நான்…
Read more